Уникална система за идентификация и защита на собствеността чрез метални микроточки с кодове.IDCZ Ltd., под търговската марка ThorDots, изгражда своята позиция като световен лидер в производството на метални микроточки, идентификация и защита на собствеността.

Доставяме никелови микроточки от високо качество по целия свят. Свойствата на никеловите микроточки, тяхната здравина, устойчивост на високи температури и дълготрайна четимост правят този продукт най-доброто решение за всички изискващи приложения.

Целта ни е да разширим обхвата на нашите доставки до всички заинтересовани страни по света.

Помагаме на правителствата и органите на наказателноправната система да намалят престъпността, която отрицателно влияе на икономиката на всички страни и влошава качеството на живот на световното население.